Cách ẩn báo cáo bầu bạn trên Facebook

0
712

Mặc định, khi bạn theo dõi hoặc bầu bạn với một người nào đó trên Facebook, tự động các số liệu này sẽ được hiển thị ngay trên News Feed, điều này cùng nghĩa với việc bằng hữu, người thân của bạn đều có khả năng thấy. Nếu nhận thấy bức xúc và mất đi tính riêng tư, người dùng có khả năng sử dụng bí quyết nhỏ dưới đây để giải quyết.

Cách ẩn báo cáo bầu bạn trên Facebook
Người dùng có khả năng ẩn việc hiển thị bầu bạn một cách thức dễ dàng. Ảnh: TB.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập trang Facebook cá nhân và chọn lựa vào mục Friends (bằng hữu). Tiếp theo, nhấp vào icon bút chì ở góc phải và chọn lựa Edit Privacy (chỉnh sửa quyền riêng tư). Tại đây sẽ có ba mục gồm: Who can see your friends danh sách? (Ai có khả năng xem danh sách bằng hữu của bạn), Who can see the people and danh sáchs you theo dõi? (Ai có khả năng trông thấy các người và danh sách mà bạn theo dõi) và sau cùng là Who can see your theo dõiers on your Timeline? (Ai có khả năng xem số lượng người theo dõi trên trang cá nhân của bạn?).

Ứng với mỗi mục, bạn có khả năng biến đổi bình chọn lựa từ Public (mọi người) thành Friends (bằng hữu), Only Me (chỉ bản thân tôi) hoặc Custom (tùy chỉnh). Để bảo mật số liệu, người dùng cho nên chuyển cả ba mục trên về Only Me, điều này cùng nghĩa với việc khi bạn theo dõi hoặc bầu bạn với một người nào đó, Facebook sẽ không hiển thị lên News Feed.