Không có bài viết để hiển thị

NHIỀU BÌNH LUẬN

NETHERLANDS SUPPORT FOR VICTIMS OF THE FLOODING IN VIETNAM

NETHERLANDS SUPPORT FOR VICTIMS OF THE FLOODING IN VIETNAM Hanoi, 3 November 2000 The Netherlands will provide USD 770.000 (2 million Dutch guilders) in emergency aid...

TIN NÓNG