NHIỀU BÌNH LUẬN

Gian nan học chữ ở bản bốn không

Aky là bản người dân tộc Ma Coong hẻo lánh, biệt lập nhất của xã vùng cao Thượng Trạch, Quảng Bình. Bản nằm cách...

40 phút ở Biển Chết

TIN NÓNG