Samenvatting vogelgriep

Aviaire Influenza (vogelgriep)
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het verantwoordelijke ministerie op het gebied van de Nederlandse volksgezondheid, heeft factsheets uitgebracht over de vogelgriep en grieppandemie. Deze factsheets zijn te vinden op onderstaande websites van het ministerie van VWS.

De belangrijkste elementen hieruit zijn:

Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een dierziekte die wordt veroorzaakt door een influenza A virus. De ziekte, die vooral zeer besmettelijk is voor watervogels en pluimvee, komt wereldwijd voor. Veel watervogels zijn drager van influenzavirussen maar worden er zelf niet ziek van. Zij vormen wel een potentiële bron voor nieuwe uitbraken van vogelgriep.

Risico’s voor mensen
Het vogelgriepvirus (H5N1 virus) kan overslaan op mensen door intensief contact met besmet pluimvee, via besmette ontlasting van pluimvee en via kleine deeltjes ontlasting in de lucht. Het koken of braden van geslacht pluimvee voor consumptie voorkomt een besmetting naar een persoon. Voor overdracht van het virus van mens op mens zijn tot op heden geen harde bewijzen gevonden.

Ontstaan van een nieuw virus
Als een vogelgriepvirus zich mengt met een menselijk griepvirus, kan er een nieuw virus ontstaan waar mensen geen weerstand tegen hebben. Dat virus kan zich dan in theorie zeer snel verplaatsen over de aarde, met vele ernstig zieken en doden tot gevolg. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de factsheet van het minsterie van VWS over vogelgriep.

Wat kunt u zelf doen?
Op de website van de WHO kunt u de laatste informatie vinden over de landen waar het vogelgriepvirus is uitgebroken. Als u naar deze landen reist, is het verstandig de volgende voorschriften in acht te nemen.

  • Vermijd zoveel mogelijk direct contact met vogels en pluimvee, mest is ook een mogelijke bron van besmetting;
  • Ga niet naar markten waar vogels worden of werden verhandeld;
  • Was veelvuldig uw handen als u zelf kippenvlees bereidt;
  • Eet alleen goed gegaard kippenvlees (minimaal 70 graden), ook in restaurants;
  • Neem geen dierlijke producten zoals eieren, vlees, kaas of andere melkproducten, huiden en jachttrofeeën mee tijdens de door- en terugreis, ook niet in kleine hoeveelheden
  • U bent primair zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Indien u na bijv. een bezoek aan een vogelmarkt ziekteverschijnselen ervaart, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met een arts.

Meer informatie
Meer informatie over het onderwerp vogelgriep kunt u vinden op de volgende websites:

Wereldgezondheidsorganisatie:  www.who.int
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:   www.minvws.nl/dossiers/vogelgriep/factsheet-grieppandemie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:  www.minlnv.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken (reisadviezen):  www.minbuza.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:  www.rivm.nl
Voedsel en Warenautoriteit:  www.vwa.nl

Related Post

Map and directions

Directions to the Royal Netherlands Embassy in Hanoi From Noi Bai International Airport: take an airport minibus or taxi to…