NHIỀU BÌNH LUẬN

Thay mặt kính iPhone 5C có ảnh hưởng gì không

Điểm khác nhau giữa thay màn hình và thay mặt kính iPhone 5C ? Nếu chiếc iPhone 5C của khách bị bể kính bên ngoài...

TIN NÓNG