Paspoortaanvraag

Nederlandse reisdocumenten

Vanaf 26 augustus 2006 wordt alleen nog het nieuw model paspoort verstrekt. Reisdocumenten zijn persoonsgebonden en moeten als zodanig persoonlijk worden aangevraagd en in principe persoonlijk worden  afgehaald. Wanneer men in het buitenland woonachtig is, kan dat bij de dichtstbijzijnde Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging, (d.w.z. ambassade of consulaire vertegenwoordiging) geschieden.

Indien u woonachtig bent ten Zuiden van Hué kunt u de aanvraag indienen bij het Nederlands Consulaat Generaal. Ten Noorden van Hué kunt u de aanvraag indienen via de Nederlandse ambassade te Hanoi.

AANVRAAG VAN EEN PASPOORT

 Bij de aanvraag voor een nationaal paspoort dient het volgende te worden ingeleverd:

  • Paspoortaanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager;  klik hier.pdf  voor een paspoortaanvraagformulier.
  • Het oude, te vervangen paspoort;
  • In geval van een aanvraag bij geboorte bescheiden aan de hand waarvan identiteit en nationaliteit van de aanvrager kunnen worden vastgesteld (gelegaliseerde geboorteakte / certificate of birth) of indien erkenning werd gedaan van ongeboren vrucht “akte van erkenning”.
  • Twee gelijke pasfoto’s, De aanvrager moet bij het indienen van de aanvraag twee gelijke pasfoto’s in kleur overleggen. Deze foto’s moeten van recente datum zijn en een duidelijk en goedgelijkend beeld van de aanvrager geven. Reproducties of eerder gebruikte foto’s zijn niet toegestaan. De foto’s moeten recht van voren zijn genomen, de mond dient gesloten te zijn en de achtergrond grijs. Een kopie van de voorschriften van de foto is in de bijlage toegevoegd. De exacte gegevens in kleur kunt u terugvinden op de website  www.paspoortinformatie.nl
  • Bij een verloren of gestolen paspoort een origineel politierapport (ten behoeve van de afhandeling bij de Immigratieautoriteiten) en een eigen verklaring omtrent de vermissing;
  • in geval van een minderjarige of onder curatele gestelde aanvrager – of in geval de aanvraag bijschrijving van een minderjarige betreft – tevens een verklaring van toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s);

De kosten, verbonden aan de aanvraag, dienen contant in lokale valuta te worden voldaan bij het indienen van de aanvraag.

Een paspoortaanvraag dient in persoon te geschieden bij de consulaire afdeling tussen 09.00 en 12.00 uur. Dit geldt ook indien het een paspoortaanvraag voor kinderen betreft waarbij beide ouders aanwezig moeten zijn. 

Met de verstrekking van een nieuw paspoort is minimaal (zeven) 7 werkdagen doch maximaal (vijftien) 15 werkdagen gemoeid. Dit aangezien het paspoort in Nederland voor u wordt aangemaakt en per diplomatieke koerier naar de ambassade/CG moet worden gezonden.

Het is aan te bevelen het paspoort persoonlijk op te halen maar indien dit niet mogelijk is kan men iemand machtigen (volledige naam en persoonsgegevens alsmede nummer identificatiekaart vermelden). De gemachtigde dient, behalve zijn machtiging, ook zijn identificatiebewijs te tonen bij de ambassade c.q. het consulaat-generaal. Het paspoort kan worden opgehaald binnen de openingstijden van de consulaire afdeling en eventueel ’s middags op afspraak. 

Paspoort kwijt

Wie zijn paspoort in het buitenland kwijt is geraakt moet dit zo spoedig mogelijk melden bij de lokale politie om een proces verbaal te laten opmaken. Aansluitend dient men zich tot de Ambassade of het Consulaat Generaal (CG) te wenden voor de verstrekking van een nieuw reisdocument. Indien het vermiste of gestolen paspoort niet door de Ambassade of CG in Vietnam werd afgegeven, zullen eerst de persoonsgegevens worden nagetrokken bij de instantie waar dit reisdocument werd verstrekt. Pas daarna kan tot afgifte van een nieuw reisdocument worden besloten. Aan niet in Vietnam woonachtig zijnde personen kan onder bepaalde omstandigheden eventueel een vervangend reisdocument (een laissez-passer) met een beperkte geldigheid (voldoende om naar Nederland terug te keren) worden verstrekt. Nadat de Ambassade of het CG een vervangend reisdocument heeft afgegeven, dient men zich te vervoegen bij het bureau van de Vietnamese Immigratiedienst, voor verkrijging van een nieuw “entry-exit” visa.

Related Post

Map and directions

Directions to the Royal Netherlands Embassy in Hanoi From Noi Bai International Airport: take an airport minibus or taxi to…