NHIỀU BÌNH LUẬN

Màn hình iPad 3 bị hở sáng và cách khắc phục

Là một “tín đồ” của ipad 3, khách hàng đã bao giờ gặp tình trạng máy tính bảng 3 bị hở sáng hay chưa?...

TIN NÓNG