NHIỀU BÌNH LUẬN

Ông Obama nói về “Tổng thống Michelle Obama”

Việc bà Obama lưu giữ ấn tượng sâu đậm trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay dù không phải hạt giống khiến đa...

TIN NÓNG