NHIỀU BÌNH LUẬN

Ông Donald Trump chưa từng động vào laptop?

Donald Trump trên chiếc bàn làm việc không có laptop của bản thân năm 2010. Ảnh: AP. Cả nước Mỹ đều biết Trump không...

TIN NÓNG