NHIỀU BÌNH LUẬN

Thời đến trường của ông Donald Trump

Donald Trump (hàng đứng, bên trái cô giáo) take pic lưu niệm trong năm căn bản học tại Kew-Forest. Đây là trường tư thục...

TIN NÓNG