NHIỀU BÌNH LUẬN

Mang túi đựng 22 triệu tiền lẻ đi mua iPhone 7...

Khách hàng này tên Thái Phong, quê ở Nha Trang và đang làm nghề cấu tạo ở Bình Dương. Anh đến mua iPhone 7...

IS mừng vì ông Trump đắc cử

TIN NÓNG