Không có bài viết để hiển thị

NHIỀU BÌNH LUẬN

Ông Donald Trump chưa từng động vào laptop?

Donald Trump trên chiếc bàn làm việc không có laptop của bản thân năm 2010. Ảnh: AP. Cả nước Mỹ đều biết Trump không...

TIN NÓNG